Словник бюджетної термінології

КАЗНАЧЕЙСЬКА ЕМІСІЯ

випуск в обіг казначейських білетів, зобов’язань і державних цінних паперів Державним казначейством чи іншими державними фінансовими органами.
Ещё