Словник бюджетної термінології

ЗМІШАНА СИСТЕМА КАСОВОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

одна із систем зарахування коштів на рахунки бюджету та перерахування з них, що передбачає можливість відкриття та ведення рахунків бюджету, мобілізацію коштів, як в установах банківської системи, так і в казначействі.
Ещё