Словник бюджетної термінології

ЗАТРАТИ—ВИГОДИ

у контексті бюджетного менеджменту метод аналізу фінансово-господарських альтернатив при формуванні бюджету під кутом зору порівняльної вартості затрат і одержаних результатів. Як аналітичний метод західної практики широко використовується при аналізі капіталовкладень у державному секторі.
Ещё