Словник бюджетної термінології

ДИСКОНТУВАННЯ

процес додавання ставки процента до капітальної суми для визначення теперішнього еквівалента величини сум, які будуть отримані або витрачені в майбутньому.
Ещё