Словник бюджетної термінології

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

установлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, установлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя, не нижчий за прожитковий мінімум.
Ещё