Словник бюджетної термінології

ГРАНИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ І ФІСКАЛЬНОГО ДЕФІЦИТУ

гранично припустимі показники державного боргу (валового боргу сектора державного управління) — 60 % до ВВП і фіскального дефіциту (сектора державного управління) — 3 % до ВВП, які встановлені Маастрихтською угодою для країн — членів Європейського Союзу як критерій їх участі в Європейському валютному союзі.
Ещё