Словник бюджетної термінології

ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

бюджетна установа в особі його керівника, якому надане головне право розпоряджатися виділеними бюджетними асигнуваннями, а також направляти їх для використання за бюджетним призначенням.
Ещё