Словник бюджетної термінології

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

забезпечення повного і своєчасного надходження всіх передбачених у затвердженому бюджеті доходів і спрямування цих коштів на фінансування видатків, включених до бюджету.
Ещё