Словник бюджетної термінології

БЮДЖЕТНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

передбачення майбутніх бюджетних доходів і видатків у багаторічному часовому інтервалі між прийняттям рішення і початком дій.
Ещё