Словник бюджетної термінології

ФІСКАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ

напрям світової економічної думки, змістом і предметом якого є аналіз і дослідження відносин індивідуумів і соціальних груп із державними фінансовими інститутами.
Ещё