Словник бюджетної термінології

ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ

надходження та витрати у зв’язку зі зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття перевищення видатків бюджету над його постійними доходами.
Ещё