Словник бюджетної термінології

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

сукупність державних заходів і видатків бюджету, пов’язаних з наданням фінансової допомоги окремим верствам населення, які через незалежні від них причини не мають достатніх для самозабезпечення доходів.
Ещё