Словник бюджетної термінології

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

фінансове утримання за рахунок бюджету громадян, які через об’єктивні причини не можуть мати самостійного джерела доходів або перебувати на утриманні інших громадян (інваліди від народження, діти-сироти, самітні люди похилого віку).
Ещё