Словник бюджетної термінології

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

узагальнюючий аналіз фінансово-економічних явищ і процесів на основі їх взаємодії і взаємообумовленості, взаємозалежності всіх складових та факторів.
Ещё