Словник бюджетної термінології

РЕФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

погашення попередньої заборгованості за допомогою випуску нових позик або шляхом заміни короткострокових зобов’язань на середньо- чи довгострокові.
Ещё