Словник бюджетної термінології

РІЧНИЙ РОЗПИС АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників коштів за програмною та повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.
Ещё