Словник бюджетної термінології

ПОДАТКОВА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

суми несплачених в установлені строки податків та обов’язкових платежів, а також нараховані на них суми пені, штрафів та інших фінансових санкцій.
Ещё