Словник бюджетної термінології

НОРМАТИВИ ВИТРАТ

показники поточних і капітальних видатків з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів і нормативів.
Ещё