Словник бюджетної термінології

МІНІМАЛЬНА БЮДЖЕТНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ

мінімально припустима вартість послуг держави у грошовому виразі, наданих органами державної влади або органами місцевого самоврядування в розрахунку на душу населення за рахунок коштів відповідних бюджетів.
Ещё