Словник бюджетної термінології

КАПІТАЛЬНІ БЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

неповоротні і невідплатні односторонні платежі органів державного управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Призначені на придбання капітальних активів, компенсацію втрат, пов’язаних з пошкодженням основного капіталу або збільшенням капіталу отримувачів.
Ещё