Словник бюджетної термінології

ЄДИНИЙ БАНК ДАНИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ — ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

автоматизована система збору, накопичення та обробки інформації про платників податків — юридичних осіб.
Ещё