КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ ВЕКСЕЛЬ

державний цінний папір, що є короткостроковим зобов’язанням держави за виконані роботи та надані послуги, випущеним на період від трьох до 12-ти місяців, за якими дохід власників формується як різниця між номінальною ціною векселя та ціною продажу його зі знижкою проти номіналу.

Словник бюджетної термінології 

КАПІТАЛЬНІ БЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ →← КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА КАСОВОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

T: 0.069221301 M: 3 D: 3