ЗАТРАТИ—ВИГОДИ

у контексті бюджетного менеджменту метод аналізу фінансово-господарських альтернатив при формуванні бюджету під кутом зору порівняльної вартості затрат і одержаних результатів. Як аналітичний метод західної практики широко використовується при аналізі капіталовкладень у державному секторі.

Словник бюджетної термінології 

ЗВЕДЕНІ КОШТОРИСИ І ЗВЕДЕНІ ПЛАНИ АСИГНУВАНЬ →← ЗАПОЗИЧЕННЯ

T: 0.065994548 M: 3 D: 3