ЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

групування видатків бюджетів усіх рівнів за їх економічним змістом і цільовим призначенням.

Словник бюджетної термінології 

ЕФЕКТ ЗБАЛАНСОВАНОГО БЮДЖЕТУ →← ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ

T: 0.083510034 M: 3 D: 3