ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

усі надходження відповідного бюджету на безповоротній основі у вигляді податкових і неподаткових платежів, доходів від операцій з капіталом, офіційних трансфертів і доходів державних цільових фондів, включених до бюджету, справляння яких передбачене законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

Словник бюджетної термінології 

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ →← ДОТАЦІЯ ВИРІВНЮВАННЯ

T: 0.145626376 M: 3 D: 3