ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

усі надходження відповідного бюджету на безповоротній основі у вигляді податкових і неподаткових платежів, доходів від операцій з капіталом, офіційних трансфертів і доходів державних цільових фондів, включених до бюджету, справляння яких передбачене законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

Словник бюджетної термінології 

T: 0.071419678 M: 1 D: 1