ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

перевірка правильності розрахунків платників із бюджетом, що проводиться безпосередньо в платника на підставі даних бухгалтерського та податкового обліку й первинних документів. Документальні перевірки бувають планові та зустрічні. Планові проводяться відповідно до графіків перевірок не рідше одного разу на два роки і не частіше одного разу на рік, зустрічні — як тільки виникає необхідність перевірки на тих підприємствах, діяльність яких пов’язана з діяльністю платника, в якого проводиться планова документальна перевірка.

Словник бюджетної термінології 

ДОТАЦІЯ ВИРІВНЮВАННЯ →← ДИСКОНТУВАННЯ

T: 0.081139137 M: 3 D: 3