ДИСКОНТУВАННЯ

процес додавання ставки процента до капітальної суми для визначення теперішнього еквівалента величини сум, які будуть отримані або витрачені в майбутньому.

Словник бюджетної термінології 

ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА →← ДИСКОНТНА ВАРТІСТЬ

T: 0.086149962 M: 3 D: 3