ДИСКОНТНА ВАРТІСТЬ

вартість майбутніх доходів або витрат, оцінена на сучасний момент. Використовується при формуванні бюджету, переважно для оцінювання інвестиційних проектів.

Словник бюджетної термінології 

ДИСКОНТУВАННЯ →← ДЕФІЦИТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

T: 0.097546771 M: 3 D: 3