ДИСКОНТНА ВАРТІСТЬ

вартість майбутніх доходів або витрат, оцінена на сучасний момент. Використовується при формуванні бюджету, переважно для оцінювання інвестиційних проектів.

Словник бюджетної термінології 

T: 0.076504127 M: 1 D: 1