search
Є І А Б В Г Д Е З К М Н О П Р С Т Ф Ц Ч 
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ
автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб-платників; містить загальні відомості про громадян, дані про отримані ними доходи і сплачені суми прибуткового податку.


Словник бюджетної термінології 

skip_previousДЕРЖАВНИЙ ГРАНТДЕФІЦИТНЕ ФІНАНСУВАННЯskip_next

T: 0.014854456 M: 15 D: 0