ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб-платників; містить загальні відомості про громадян, дані про отримані ними доходи і сплачені суми прибуткового податку.

Словник бюджетної термінології 

ДЕФІЦИТНЕ ФІНАНСУВАННЯ →← ДЕРЖАВНИЙ ГРАНТ

T: 0.082677427 M: 3 D: 3