ДЕРЖАВНІ СУБСИДІЇ

усі невідплатні поточні виплати підприємствам та громадянам, що не передбачають: 1. компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі; 2. видатки, пов’язані з відшкодуванням збитків державних підприємств. За міжнародною термінологією — це зв’язаний, спеціальний, умовний трансферт, що не вимагає участі у фінансуванні з боку отримувача.

Словник бюджетної термінології 

ДЕРЖАВНІ ТРАНСФЕРТИ →← ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ

T: 0.065842343 M: 3 D: 3