search
Є І А Б В Г Д Е З К М Н О П Р С Т Ф Ц Ч 
ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
установлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, установлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя, не нижчий за прожитковий мінімум.


Словник бюджетної термінології 

skip_previousДЕРЖАВНІ БОРГОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИskip_next

T: 0.014438601 M: 15 D: 0