ГРАНИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ І ФІСКАЛЬНОГО ДЕФІЦИТУ

гранично припустимі показники державного боргу (валового боргу сектора державного управління) — 60 % до ВВП і фіскального дефіциту (сектора державного управління) — 3 % до ВВП, які встановлені Маастрихтською угодою для країн — членів Європейського Союзу як критерій їх участі в Європейському валютному союзі.

Словник бюджетної термінології 

ДЕКРЕМЕНТАЛЬНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ →← ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

T: 0.097656977 M: 3 D: 3