Є І А Б В Г Д Е З К М Н О П Р С Т Ф Ц Ч 
ВИДАТКИ РОЗВИТКУ
фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансування структурної перебудови національної економіки; субсидії, субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням виробництва і соціальної сфери. До них належать видатки на придбання основного капіталу; створення державних запасів і резервів; придбання землі і нематеріальних активів; капітальні трансферти.


Словник бюджетної термінології 

← ВИДАТКИ БЮДЖЕТУВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ →

words-app-2T: 0.031692466 M: 6 D: 0