ВИДАТКИ РОЗВИТКУ

фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансування структурної перебудови національної економіки; субсидії, субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням виробництва і соціальної сфери. До них належать видатки на придбання основного капіталу; створення державних запасів і резервів; придбання землі і нематеріальних активів; капітальні трансферти.

Словник бюджетної термінології 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ →← ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

T: 0.087999044 M: 3 D: 3