ВІДОМЧА СТРУКТУРА КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

групування видатків, що відображає розподіл бюджетних асигнувань між міністерствами і відомствами — безпосередніми отримувачами коштів із бюджету на заплановані заходи.

Словник бюджетної термінології 

T: 0.054733411 M: 1 D: 1