БЮРОКРАТИЧНА РЕНТА

вигоди матеріального і нематеріального характеру, що дістаються бюрократу завдяки його повноваженням і можливостям приймати рішення стосовно певних питань, які входять в коло діяльності державної установи.

Словник бюджетної термінології 

T: 0.073528919 M: 1 D: 1