БЮРОКРАТИЧНА РЕНТА

вигоди матеріального і нематеріального характеру, що дістаються бюрократу завдяки його повноваженням і можливостям приймати рішення стосовно певних питань, які входять в коло діяльності державної установи.

Словник бюджетної термінології 

ВІДОМЧА СТРУКТУРА КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ →← БЮРОКРАТІЯ

T: 0.09225579 M: 3 D: 3