ІНТЕГРАЦІЯ

взаємозв’язок і взаємодія країн у рамках міждержавних союзів на основі уніфікації й гармонізації національних фінансових систем, синхронізації проведення заходів фінансово-економічної політики, а також створення спільних наддержавних інститутів. Найбільш розвинена форма інтеграції — Європейський Союз .

Словник бюджетної термінології 

АДМІНІСТРУВАННЯ БЮДЖЕТУ →← ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

T: 0.056964521 M: 3 D: 3