БЮРОКРАТ

1. у позитивному розумінні, за німецьким соціологом М. Вебером — висококваліфікований професійний фахівець державної служби, що володіє спеціальними знаннями, технологіями управління та правилами приймання рішень, має розвинене почуття гідності, політично нейтральний захисник державних інтересів; 2. у негативному розумінні функціонер державного апарату (від сановника високого рангу до рядового службовця, в основі поведінки якого знаходяться мотивації посилення своєї влади та впливу з метою здобування бюрократичної ренти).

Словник бюджетної термінології 

БЮРОКРАТІЯ →← БЮДЖЕТУВАННЯ

T: 0.100308112 M: 3 D: 3