БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

надання з бюджету у безповоротному порядку коштів на видатки, пов’язані зі здійсненням державних замовлень, виконанням державних програм, утриманням державних і комунальних установ та організацій. Являє собою процес виділення, зарахування, розподілу та перерахування коштів на рахунки розпорядників коштів у межах, визначених кошторисами і затверджених у бюджеті. Ґрунтується на двох основних принципах: плановості виділення та цільовому характері використання коштів.

Словник бюджетної термінології 

БЮДЖЕТНИЙ АУДИТ →← БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

T: 0.106890958 M: 3 D: 3