ІНКРЕМЕНТАЛЬНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ

складання і виконання бюджетів (кошторисів) з деяким збільшенням бюджетних призначень порівняно з попереднім періодом. Бюджетний менеджмент у процесі інкрементального бюджетування передбачає аналіз на теоретичній основі феномену спадної або граничної корисності додаткових вигід, одержаних від додаткових затрат.

Словник бюджетної термінології 

T: 0.055632774 M: 1 D: 1