ФІСКАЛЬНІ ПРАВИЛА

правила і процедури, за допомогою яких політичні діячі приймають рішення у сфері податково-бюджетної політики (стосовно розміру і розподілу державних видатків, а також джерел їх фінансування — податкового чи боргового). Фіскальні правила можуть приймати форму граничних показників. Наприклад, такими показниками є граничний розмір питомої ваги дефіциту у ВВП і питомої ваги державного боргу у ВВП, встановлені у Маастрихтському договорі.

Словник бюджетної термінології 

ФІСКАЛЬНА КОНСОЛІДАЦІЯ →← ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ

T: 0.113112788 M: 3 D: 3