СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

сукупність державних заходів і видатків бюджету, пов’язаних з наданням фінансової допомоги окремим верствам населення, які через незалежні від них причини не мають достатніх для самозабезпечення доходів.

Словник бюджетної термінології 

СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ПРОГРАМИ КРАЇНЧЛЕНІВ ЄС →← СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

T: 0.110418484 M: 3 D: 3