РОЗПИС БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ

детальне відображення запланованих видатків бюджету відповідно до бюджетної класифікації. Складається на весь бюджетний рік з місячною розбивкою. Розпис бюджетних асигнувань поділяється на річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету.

Словник бюджетної термінології 

РОЗПИС ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ →← РОЗМЕЖУВАННЯ ДОХОДІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ

T: 0.102266307 M: 3 D: 3