Є І А Б В Г Д Е З К М Н О П Р С Т Ф Ц Ч 
РЕВІЗІЯ
основний метод бюджетного контролю, система контрольних дій, які спрямовані на всебічну перевірку фінансово господарської діяльності підприємств, установ і організацій, а також роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету, з метою встановлення законності проведених операцій, дотримання фінансової дисципліни, порядку і правил організації обліку, вірогідності звітності. Ревізію розрізняють за повнотою охоплення діяльності об’єкта, що ревізується (повні, часткові, тематичні, комплексні), за ступенем охоплення даних фінансово-господарських операцій (суцільна, вибіркова), залежно від даних, які є базою для проведення ревізії (документальні, фактичні) та залежно від організації ревізії як процесу (планові, позапланові, додаткові, повторні) .

Словник бюджетної термінології  2018

← РЕЄСТРАЦІЙНІ РАХУНКИРЕКОМЕНДОВАНІ ВЕЛИЧИНИ БОРГУ І ДЕФІЦИТУ →

T: 0.038189463 M: 7 D: 0