РІШЕННЯ ПРО МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевої ради, виданий в установленому законодавством України порядку, що містить затверджені повноваження відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації або виконавчому органу місцевої ради здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду.

Словник бюджетної термінології 

РЕЄСТРАЦІЙНІ РАХУНКИ →← РІЧНИЙ РОЗПИС АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

T: 0.106495991 M: 3 D: 3