ПРИНЦИП PAY-AS-YOU-GO

у бюджетному процесі цей принцип означає, що пропозиції стосовно скорочення доходів (або збільшення видатків) можливі лише при відповідному скороченні інших видатків (або збільшенні інших доходів).

Словник бюджетної термінології 

T: 0.086220524 M: 1 D: 1