ПЛАТІЖ

погашення зобов’язання, що виникло в поточному або попередніх бюджетних періодах.

Словник бюджетної термінології 

T: 0.089636814 M: 1 D: 1