ПЛАТІЖ

погашення зобов’язання, що виникло в поточному або попередніх бюджетних періодах.

Словник бюджетної термінології 

ПОДАТКОВА ЗАБОРГОВАНІСТЬ →← ПЛАНУВАННЯ—ПРОГРАМУВАННЯ—БЮДЖЕТУВАННЯ

T: 0.122984969 M: 3 D: 3