ПЕРВИННИЙ ДЕФІЦИТ

фінансовий результат по бюджетним операціям у розмірі перевищення видатків бюджету (за виключенням процентних платежів за державним боргом) над його доходами.

Словник бюджетної термінології 

T: 0.077512359 M: 1 D: 1