ПЕРВИННИЙ ДЕФІЦИТ

фінансовий результат по бюджетним операціям у розмірі перевищення видатків бюджету (за виключенням процентних платежів за державним боргом) над його доходами.

Словник бюджетної термінології 

ПЕРЕВІРКА →← ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

T: 0.119597533 M: 3 D: 3