БЮДЖЕТ ДЕРЖАВИ

план формування і використання грошових коштів, необхідних для здійснення завдань і функцій держави у цілому, федеративних утворень та органів місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. У західній літературі існують численні альтернативні визначення бюджету держави. Наприклад, деякі з них: план фінансових операцій, що відображає намічені за сумами та змістом видатки і передбачені у видах доходів способи їх фінансування; систематично (щорічно) повторюване зіставлення необхідних видатків із очікуваними (або наявними) доходами з метою досягнення поставлених цілей; фінансовий закон, змістом якого є розпис державних доходів і видатків тощо; вартісне зіставлення потреб держави з фінансовими можливостями їх задоволення. Термін “бюджет”, запозичений з англійської літератури, етимологічно походить від старо-французького слова bougette (шкіряний мішок) . Донині ритуал бюджетної промови канцлера казначейства (міністра фінансів) у британському парламенті має назву “відкрити бюджет”.

Словник бюджетної термінології 

БЮДЖЕТ НА НУЛЬОВІЙ ОСНОВІ →← БЮДЖЕТ АВТОМАТИЧНИЙ

T: 0.11824566 M: 3 D: 3