НОРМАТИВИ ВИТРАТ

показники поточних і капітальних видатків з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів і нормативів.

Словник бюджетної термінології 

НОРМАТИВИ ФІНАНСУВАННЯ →← НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ

T: 0.104610985 M: 3 D: 3