НОРМАТИВИ ВИТРАТ

показники поточних і капітальних видатків з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів і нормативів.

Словник бюджетної термінології 

T: 0.083985377 M: 1 D: 1