БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

повне, своєчасне і вірогідне відображення у первинних документах і облікових реєстрах операцій з виконання державного і місцевих бюджетів.

Словник бюджетної термінології 

T: 0.135775773 M: 1 D: 1